O centru

Centar za plastičnu hirurgiju Berberović nalazi se u Tuzli, u pješačkoj zoni stare jezgre grada.

Osnivač i stručni rukovodilac Centra je Dr. med. Zlatko Berberović, specijalista za plastičnu i rekonstruktivnu hirurgiju.

Sa modernom opremom, stručnim i ljubaznim personalom i u prijatnom ambijentu obavljaju se intervencije na polju savremene plastične hirurgije, odnosno u oblastima estetike, rekonstruktivne hirurgije, hirurgije šake i mikrohirurgije.

Dr. Berberović

zlatkoDr. med. Zlatko Berberović je rođen u Tuzli 27.03.1962. godine. Osnovnu školu, klasičnu gimnaziju i Medicinski fakultet završio je također u Tuzli, u generaciji apsolvenata 1986/87. U periodu 1989. do 1991. radi u ambulantama primarne zdravstvene zaštite u Tuzli, Mramoru i Živinicama. Na Hirurškoj klinici UKC Tuzla zapošljava se 1991. god. gdje radi sve do 2006. Od 16.05.2006. godine vlasnik je i stručni rukovodilac privatnog Centra za Plastičnu Hirurgiju Berberović u Tuzli. Plastičnom hirurgijom se inače bavi od 1993. godine.

Specijalizaciju započinje pod mentorstvom Prim. dr. A. Fazlića u Tuzli, a nastavlja u Sarajevu, gdje 1997. godine polaže i specijalistički ispit pred komisijom Federalnog ministarstva zdravlja. Stručno usavršavanje nastavlja kao DAAD stipendista radeći dvije godine na klinikama u Heidelbergu (Prof. A. K. Martini) i Frankfurtu/M (Priv. Doz. K. Exner). Aktivni je učesnik brojnih stručnih kongresa širom svijeta. Član je Udruženja plastičnih i maksilofacijalnih hirurga Bosne i Hercegovine, Alumni kluba Karls Ruprecht Univerziteta u Heidelbergu, DAAD Alumni kluba u Berlinu i potpredsjednik DAAD Alumni kluba Bosne i Hercegovine u Sarajevu. Od 2007 godine član je Upravnog odbora Ljekarske komore Tuzlanskog kantona.