Uši

Prije

Poslije

Obostrana otoplastika.

Prije

Poslije

Obostrana otoplastika.

Prije

Poslije

Jednostrana otoplastika.

Prije

Keloid na lijevom uhu nakon 2 bezuspješne hirurške intervencije metodom klasične eksizije.

Poslije

Uho poslije odstranjenja keloida metodom eksfolijacije.

Prije

Keloid nakon pirsinga.

Poslije

Odstranjenje keloida metodom eksfolijacije.