Piše: Dr. Zlatko BERBEROVIĆ

Migrena je jedna od najčešćih glavobolja, koja ima periodično javljanje i bitno narušava kvalitet života. Učestalost je različita u odnosu na spol, starost i način života. Pogađa 18 posto ženske i šest posto muške populacije, pri čemu kod žena u većini slučajeva menstrualni ciklus igra značajnu ulogu u njenom ritmu. U trudnoći se obično potpuno povlači, da bi se nakon porođaja ponovo pojavila. Prvi napadi mogu se pojaviti bilo kada, ali su u djetinjstvu i kod osoba preko 50 godina rijetki. Migrena je češća u urbanim nego u rura­lnim sredinama, te kod osoba koje su po­sebno inteligentne, ambiciozne i odgovor­ne. Osim zdravstvenog, migrene imaju i socioekonomski značaj, uzevši u obzir broj dana radne nesposobnosti i cijenu ko­nzervativnog liječenja.

Sa i bez aure

Migrene koje se javljaju iznenada, bez pr­ethodnih simptoma, nazivaju se migrene bez aure. Manifestiraju se pulsirajućom boli u jednoj strani glave, traju do tri dana, po­jačavaju se pri kretanju i fizičkom naporu.

Ova bolest češća je u urbanim sredinama, te kod osoba koje su posebno inteligentne, ambiciozne i odgovorne. Osim zdravstvenog, migrene imaju i socioekonomski značaj, a od nedavno se i u našoj zemlji uspješno liječi i hirurškim putem.

Praćene su mučninom i povraćanjem, osjetljivošću na svijetlo i zvuk, bljedilom i izraženim podočnjacima. Vlažnost tijela je pojačana. Ne moraju imati pravilan ritam ja­vljanja. Migrene s aurom karakteriziraju si­mptomi prije pojave glavobolje. Najčešće su to smetnje vida, vrtoglavice, utrnulost jedne strane lica, smetnje govora, promjene ra­spoloženja itd. Nakon aure, koja traje najviše sat vremena, nastupa glavobolja s mučninom i povraćanjem, osjetljivost na svjetlo i zvuk, osjećaj opće slabosti, bljedilo i podbuhlost u licu s izraženim podočnjacima.Komplikovane migrene su, na svu sreću, najrjeđe i s glavoboljom ispoljavaju se razni tipovi težih neuroloških patoloških stanja. Do sada se u liječenju migrene pri­stupalo određivanju higijensko-dijetetskih mjera i propisivanju raznih medikamentoznih preparata. U higijensko-dijetetskom načinu života preporučuje se izbjegavanje onih provocirajućih faktora, koji kod poje­dinih osoba mogu biti okidač u nastanku migrene, kao što su žestoka alkoholna pića, crno vino, duhan, kafa, čokolada, zr­eli sirevi, pretjerano izlaganje hladnoći ili suncu, stres, nedovoljno sna i slično.

Revolucija protiv boli

Nakon ovih mjera, poduzetih od stra­ne samog pacijenta, najčešća praksa do sada je ordiniranje raznih medikamentoznih preparata, koja se poduzima od str­ane neurologa. Uz to moguće je kombinovati i razne vrste relaksirajucih masaža te akupunkturu. Usprkos svim ovim po­stupcima liječenja, migrena je i dalje veli­ki problem. To najbolje znaju oni pacije­nti koji se s tim nose godinama, kao i oni terapeuti koji se često nađu pred zidomiscrpivši sva dosad poznata sredstva liječenja.

Revoluciju u otklanjanju migrenoznih napa­da izazvao je novi operativni koncept, koji je zahvaljujući svojoj uspješnosti, postao prije osam godina hit i novi standard u svijetu. On se primjenjuje i u BiH i to u Tuzli. Operativni postupak izvodi se ambulantno kao dnevna procedura, bezbolno, u lo­kalnoj anesteziji. Sastoji se od intervencije na jednoj tački na čelu, za koju je dokazano da je odgovorna kao okidač za nastanak migrenoznog bola. Postupak traje oko šezdeset minu­ta. Postoperativni tok je također lagan, praćen je eventualno diskretnom modricom i otokom koji se povlače u roku od sedam do deset da­na. Intervencija se ne izvodi naslijepo, nego se za selekciju pacijenata koristi jedan test. Ako pacijent pozitivno reaguje na njega, on je ka­ndidat za uspješnu operativnu proceduru. Re­zultati ove intervencije su izvrsni. Pacijenti koji imaju migrene bez aure te četiri dana migreno­znih napada u mjesecu mogu očekivati potpu­no i trajno povlačenje simptoma.

O ni koji imaju od pet do 14 migrenoznih dana u mjesecu mogu u 93 posto slučajeva očekivati potpuno povlačenje simptoma, a osobe s preko 15 migrenoznih dana i koje imaju migrene s aur­om mogu u 75 posto slučajeva očekivati uspjeh i značajno poboljšanje kvaliteta života uz medikamentoznu terapiju.