Svaki čovjek ima pravo na sretan život, sa neoštećenim i funkcionalno sposobnim tijelom. Moderna medicina može danas tome umnogome doprinijeti. Nekada su ljudi morali živjeti čitav život sa deformisanim dijelovima tijela koji su kao takvi nastali usljed razvoja urođenih anomalija, nakon povreda ili nekih bolesti. Danas rekonstruktivna hirurgija može znatno ili u potpunosti nadoknaditi izgubljenu formu ili funkciju. U skladu s tim razvijene su posebne operativne tehnike, koje dozvoljavaju premiještanje tkiva sa jednog mjesta na drugo. Danas je moguće presađivanje kože, sluznice, tetiva, mišića, kostiju, nerava i krvnih sudova sa jednog mjesta na drugo. Ta hirurška umjetnost teško pogođenim pacijentima omogućava povratak ka daljem “normalnom” životu.

Plastično-rekonstruktivna hirurgija dakle ima svoju značajnu ulogu u tretmanu:

  • urođenih anomalija
  • stanja nakon povreda
  • tumorskih izraslina
  • postepenog razvoja nekih bolesti

U okviru rekonstruktivne hirurgije obavljamo sljedeće operativne zahvate:

  • Operativne tretmane urođenih anomalija kao što su npr. rascjepi usne, spušteni očni kapci ili problemi sa šakom i stopalom
  • Otklanjanje tumora i pokrivanje tako nastalih defekata
  • Tretmani stečenih deformiteta i funkcionalnih deficita traumatskog porijekla kao što su defekti tkiva nakon povreda širokih površina, funkcionalni ispadi nakon povrede tetiva, zglobova i perifernih nerava
  • Tretmani stečenih deformiteta i funkcionalnih ispada netraumatskog porijekla kao što su posljedice reumatoidnog artritisa, kompresivnih sindroma perifernih nerava, posljedica moždanog udara ili nekih tumorskih procesa